Rozszerzona rzeczywistość - projekt SensAR

Opis projektu, jego cele i planowane efekty:

Celem projektu SensAR jest wprowadzenie innowacji produktowej na skalę międzynarodową - robota edukacyjnego do nauki programowania, wykorzystującego technologię rozszerzonej rzeczywistości (AR). Nauka z robotem to nauka przez doświadczenia, która stymuluje zmysły i uczy programowania oraz podstaw innych dziedzin (np. fizyka, optyka). Kształci umiejętności pożądane w tzw. zawodach przyszłości. Projekt odpowiada na problem dostosowania edukacji w Polsce do potrzeb rynku pracy oraz deficytu kompetencji technicznych. Rynek docelowy projektu stanowi polski rynek edukacyjny z perspektywą ekspansji na rynki międzynarodowe. Prace B+R obejmują opracowanie fizycznego i wirtualnego modelu robota oraz Wirtualnego Środowiska. W projekcie zaplanowano także pierwszą produkcję zgłoszenie patentowe, szerokie upowszechnienie oraz promocję.

Wartość ogółem 984 213,40 zł

Dofinansowanie - wkład UE 661 603,11 zł

Wkład własny 322 610,29 zł

01
Wyniki postępowań

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr CTA/RPO 1.1.1/01, zrealizowanego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na wybór Głównego Programisty w projekcie „SensAR – zaprojektowanie i zbudowanie robota edukacyjnego wykorzystującego technologię rozszerzonej rzeczywistości”, nr RPPM.01.01.01-22-0051/16, do realizacji została wybrana oferta złożona przez sudo Adrian Boguszewski (data wpływu oferty 21.06.2017r., cena 62,73 zł brutto /h).

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr CTA/RPO 1.1.1/02, zrealizowanego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na wybór Programisty nRF52 DK w projekcie „SensAR – zaprojektowanie i zbudowanie robota edukacyjnego wykorzystującego technologię rozszerzonej rzeczywistości”, nr RPPM.01.01.01-22-0051/16, do realizacji została wybrana oferta złożona przez Michała Suchomskiego (data wpływu oferty 26.06.2017r., cena 59,76 zł brutto /h).

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr CTA/RPO 1.1.1/03, zrealizowanego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na wybór Konsultanta hardware w projekcie „SensAR – zaprojektowanie i zbudowanie robota edukacyjnego wykorzystującego technologię rozszerzonej rzeczywistości”, nr RPPM.01.01.01-22-0051/16, do realizacji została wybrana oferta złożona przez MM Włas Pomiary i Projektowanie Mirosław Włas (data wpływu oferty 12.06.2017r., cena 62,73 zł brutto /h).

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr CTA/RPO 1.1.1/04, zrealizowanego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na wybór Konstruktora elektronika w projekcie „SensAR – zaprojektowanie i zbudowanie robota edukacyjnego wykorzystującego technologię rozszerzonej rzeczywistości”, nr RPPM.01.01.01-22-0051/16, do realizacji została wybrana oferta złożona przez Grzegorza Jędrzejewskiego (data wpływu oferty 14.06.2017r., cena 53,81 zł brutto /h).

Partnerzy