Uczenie Maszynowe - projekt MedScan
ANALIZUJEMY OBRAZY TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO
zobacz film

Automatycznie przeszukujemy archiwum obrazów z tomografii komputerowej (TK) lub rezonansu magnetycznego (MR) w celu znalezienia zbioru najbardziej podobnych badań opisanych przez lekarza.

01
Jak to działa?

KROK 1

System MedScan służy do automatycznego przeszukiwania dużych zbiorów danych obrazów medycznych pochodzących z tomografii komputerowej (TK) lub rezonansu magnetycznego (MR). Na wejściu systemu podajemy obraz lub jego wycinek - np. właśnie wykonane badanie TK. System w sposób automatyczny znajduje w bazie danych obrazów (archiwum) innych badań TK podobne obrazy. Lekarz otrzymuje możliwość spojrzenia na podobne badania i ich opisy wykonane przez lekarzy. W ten sposób lekarze mogą łatwo i szybko odnaleźć historyczne przypadki, które wykazały podobne zmiany lub nieprawidłowości w obrazie, co może być bardzo przydatne w procesie diagnozowania.

KROK 2

Lekarz wczytuje serię zdjęć z tomografii komputerowej (TK) lub rezonansu magnetycznego (MR) do systemu i opcjonalnie wybiera prostokątny obszar zainteresowania. System natychmiast przeszukuje całe archiwum obrazów w celu znalezienia podobnych przypadków. W ciągu zaledwie kilku sekund, pobrane obrazy są prezentowane lekarzowi wraz z informacjami dotyczącymi postawionych dla tych przypadków diagnozy, sposobu leczenia oraz wyników.

02
Technologia

Aby zapewnić błyskawiczne pobieranie wyników wyszukiwania, cała baza danych jest w pierwszej kolejności indeksowana za pomocą zestawu dedykowanych podpisów opisujących zawartość serii obrazów dla każdego badania. Opisy te obliczane są na podstawie pełnowymiarowych serii obrazów, a także podobszarów różnych rozmiarów. Umożliwia to szybkie porównanie z badaniami archiwalnymi znajdującymi się w bazie danych obrazów i szybkie zwracanie wyników.

Korzystamy z najbardziej efektywnych technik Głębokiego Uczenia, wykorzystujących trójwymiarowe konwolucyjne sieci neuronowe. Proces uczenia, przeprowadzony na ogromnych zbiorach uczących, sprawia, że system charakteryzuje się dużą dokładnością zwracanych wyników oraz szybkością działania.

03
Partnerstwo

Współpracujemy z klientami z Europy i Świata, specjalizującymi się w diagnostyce obrazowej. Firmy te, często działające na rynku już od kilkudziesięciu lat, dzielą się z nami swoimi doświadczeniami i udostępniają zgromadzone dane.

Partnerzy